Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk jest założycielem Kancelarii, którą prowadzi od początku jej powstania w 2012r. 

Przed wpisem na listę adwokatów przez 7 lat orzekał jako Sędzia Wydziału Rodzinnego oraz Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza i Sądzie Rejonowym Warszawa Śródmieście.

 

Specjalizuje się w sprawach:

1. karnych o przestępstwa i wykroczenia, a w szczególności:

  • o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

  • o wypadki i kolizje drogowe

  • o przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa w obrocie gospodarczym

  • posiadanie narkotyków, uprawę konopi, udzielanie środków odurzających

  • o przestępstwa z oskarżenia prywatnego, w tym o zniesławienie, znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej

  • o dozór elektroniczny, warunkowe zwolnienie z zakładu karnego, przerwę i odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;

 

2. rodzinnych, w szczególności: o rozwód, rozdzielność majątkowa, podział majątku, kontakty z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, alimenty i nakaz opuszczenia mieszkania w związku z przemocą domową;

 

3. cywilnych, w szczególności o:

  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy lekarskie

  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za pobicie i przemoc domową

  • roboty budowlane.

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Tel. +48 697 053 659 lub 22/ 629 00 36

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4 

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. +48 697 053 659

KONTAKT

Dodaj opinię