ZAKRES USŁUG

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk specjalizuje się szczególnie w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego.

 

Kancelaria prowadzi następujące usługi:

 • porady prawne;
 • reprezentowanie Klientów w sprawach oraz na wszystkich etapach postępowania: od wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, poprzez postępowanie przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym;
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

 

W sprawach karnych specjalizujemy się w postępowaniach:

 • o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem narkotyków;
 • o przestępstwa gospodarcze, w tym niegospodarności, działania na szkodę wierzycieli i oszustwa;
 • o wypadki komunikacyjne;
 • o posiadanie narkotyków;
 • o przemoc domową;
 • o dozór elektroniczny, warunkowe zwolnienie z zakładu karnego, przerwę i odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

 

W sprawach cywilnych specjalizujemy się w postępowaniach:

 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy lekarskie;

 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za pobicie i przemoc domową;

 • o roboty budowlane;

 • rodzinnych, w szczególności o: rozwód, rozdzielność majątkową między małżonkami, podział majątku małżonków, kontakty z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, alimenty i nakaz opuszczenia mieszkania w związku z przemocą domową.

 

 

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Kliknij ten element dwukrotnie aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie pokażą się one z wybranym efektem.

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Tel. +48 697 053 659 lub 22/ 629 00 36

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4 

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. +48 697 053 659

KONTAKT

Dodaj opinię