Adwokat Bartosz Nadwodny

Adwokat Bartosz Nadwodny jest wspólnikiem w Kancelarii Adwokata Mariusza Stelmaszczyka. Aktualnie wpisany jest na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami ścigania oraz sądami wszystkich instancji.   

 

Specjalizuje się w postępowaniach:

 

 1. karnych o przestępstwa i wykroczenia, a w szczególności:
  • o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających,
  • o spowodowanie kolizji oraz wypadków drogowych,
  • o posiadanie i handel środkami odurzającymi, uprawy i udzielania środków odurzających,
  • w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego,
  • w sprawach z zakresu przemocy domowej,
  • w sprawach o kradziony samochód,
  • przestępstw przeciwko mieniu, w tym przestępstw gospodarczych;

 2. karnych wykonawczych, w szczególności:
  • o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • o odroczenie wykonania kary,
  • o udzieleniu przerwy w wykonywaniu kary,
  • o dozór elektroniczny;

 3. karnych z zakresu uzyskania odszkodowania za niesłuszne tymczasowe zatrzymanie, aresztowanie oraz pozbawienie wolności,

 4. cywilnych dotyczących:
  • odszkodowania za błąd medyczny,
  • odszkodowania za wypadek komunikacyjny,
  • odszkodowania za pobicie lub stosowanie przemocy domowej.

 

 

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Tel. +48 697 053 659

© Copyright 2018 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

ŁÓDŹ

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi
ul. Sienkiewicza 59

90-009 Łódź 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. +48 502 879 549

KRAKÓW

 

Kancelaria Adwokacka w Krakowie
ul. ks.bp. W. Bandurskiego 66 lok.5

31-515 Kraków 
fil@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. +48 502 879 577

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5 

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. +48 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

Wrocław

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu
ul. Rynek 7

50-106 Wrocław
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. +48 502 879 549

Dodaj opinię

POZNAŃ

 

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu
ul. Mostowa 27

61-854 Poznań
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. +48 502 879 549

GDAŃSK

 

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

80-882 Gdańsk
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

kom. +48 502 879 549